اخبار

جدیدترین اخبار مجموعه را از این قسمت پیگیری کنید

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد درآستانه ولادت امام رضا ع : مهمترین وظیفه کشتارگاه مشهد خدمت رسانی به زائ

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح امروزبه مناسبت دهه کرامت وهمزمان بامیلاد امام همام حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیة والثناء  مراسم جشنی درموسسه صنعتی گوشت مشهد برگزارگردید.

س موسسه صنعتی گوشت مشهد درآستانه ولادت امام رضا ع : مهمترین وظیفه کشتارگاه مشهد خدمت رسانی به زائرین

دراین بازدیدکه مسئولان حراست های موسسات وشرکت های تابعه سازمان وی را همراهی می کردند مهندس اسماعیل نورمحمدی رئیس موسسه بااشاره به اهمیت اقدامات تامینی وحفاظتی کشتارگاه صنعتی مشهد گفت: با توجه به اینکه موسسه  صنعتی مشهد با سلامت بهداشتی وامنیت غذائی جامعه درارتباط مستقیم می باشد  لذا می بایست ازلحاظ حفاظت وتجهیزات حراستی و ایمنی و ارتقاء ان ها گام های موثرتری برداریم.

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد دربازدید هیئت بازرگانی شرکت آنا کیش ازاین موسسه:

به گزارش روابط عمومی وبین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهدصبح روز دوشنبه 8مردادماه مهندس محسن ناصری رئیس هیئت مدیره شرکت آنا کیش به اتفاق برخی ازمسئولان بازرگانی این شرکت از قسمت های مختلف موسسه صنعتی گوشت مشهد ازجمله سالن های ذبح دام، پیش سرد، بسته بندی و... بازدید به عمل آوردند.

درباره ما

موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.موسسه صنعتی گوشت مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و خیلی خوب بود و هست.