ارتباط با ما

ارتباط با ما

کیلومتر ۲۰ جاده مشهد-فریمان

صندوق پستی:۱۴۵۴-۹۱۷۳۵

تلفن تماس:۲-۳۵۵۴۳۳۰-۰۵۱۳

فاکس:۸۸۰۱۳۹۲-۰۵۱۳

فروش تلفنی:۸۸۰۱۳۹۳-۰۵۱۳

ارتباط مستقیم با رئیس موسسه :۸۸۰۱۳۹۲-۰۵۱۳

پست الکترونیک:info@mashadmeat.ir