آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۷

به هنگام حضور واحد سیارانتقال خون رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد اعلام کرد: “اهدای خون علاوه براجرمعنوی خطرات بیماری های قلبی وسرطان را نیز کاهش می دهد” به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح چهارشنبه ۲۴ مردادماه۹۷مسئولین ومتخصصین سازمان انتقال خون مشهد جهت اخذ خون از پرسنل وکارکنان شاغل در […]

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد ازتفاهم نامه فیمابین موسسه وبانک ملی ایران درراستای بهبود اهداف خدمت رسانی موسسه خبر داد. به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز ۲۳مرداد حسن مونسان رئیس امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی از قسمت های مختلف موسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آورد. […]

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد دربازدید هیئت بازرگانی شرکت آنا کیش ازاین موسسه: لزوم بهره گیری ازظرفیت های متقابل درراستای تداوم همکاری های فیمابین . به گزارش روابط عمومی وبین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهدصبح روز دوشنبه ۸مردادماه مهندس محسن ناصری رئیس هیئت مدیره شرکت آنا کیش به اتفاق برخی ازمسئولان بازرگانی این شرکت از […]

دربازدیدمدیرحراست وبازرسی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ازموسسه صنعتی گوشت مشهد عنوان گردید: بررسی وارتقاءتجهیزات ایمنی وحفاظتی باتوجه به شرائط موجود. به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد سید طاهری مدیرحراست وبازرسی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ازموسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آورد. دراین بازدیدکه مسئولان حراست های […]