رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد ازتفاهم نامه فیمابین موسسه وبانک ملی ایران درراستای بهبود اهداف خدمت رسانی موسسه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز ۲۳مرداد حسن مونسان رئیس امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی از قسمت های مختلف موسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آورد.

دراین بازدید که برخی ازمعاونین ومسئولین بانک ملی وی را همراهی می کردند مهندس نورمحمدی ریاست موسسه بااشاره به توانمندی وظرفیت های بالقوه موسسه گفت: باتوجه به حجم سنگین کار درموسسه ونیز باعنایت به توسعه وبهبود کشتارگاه و درراستای تبدیل نمودن ظرفیت های بالقوه  به بالفعل، ضرورت استفاده ازخدمات مالی وتسهیلات بانکی بیش از بیش احساس می گردید.

وی ضمن ابرازخرسندی ازحضوررئیس امور شعب بانک ملی  و امضاء تفاهم نامه مذکور باتاکیدبرسابقه خوب آن بانک گفت: بانگاهی به سوابق بانک ملی وبا توجه به اینکه بسترهمکاری فیمابین موسسه وبانک مربوطه آماده است این امید می رود که بااجرائی شدن این تفاهم نامه علاوه بر تحقق اهداف اقتصادی وخدماتی موسسه ، در بخش پرسنل هم نسبت به ارائه تسهیلات بانکی به آنان مساعدت های لازم صورت پذیرد.

همچنین حسن مونسان رئیس امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی پس ازبازدید از سالن های ذبح دام وسایرقسمت های موسسه دریک مصاحبه اختصاصی باروابط عمومی وبین الملل موسسه گفت: حقیقتا عزیزان زحمتکش دراین موسسه کار سخت وپر مشقتی را متحمل می شوند لذا شایسته تقدیرند ودر این راستا نقش مدیریت موفق موسسه کاملا محسوس است.

وی ضمن برشمردن موسسه به عنوان یکی ازارکان اصلی مولد افزود: از اولویت های ما حمایت از موسساتی همچون کشتارگاه صنعتی مشهد که علاوه برتولید ملی در راستای اقتصادمقاومتی و اشتغالزائی که ازمنویات مقام معظم رهبری است ، گام برمی دارند می باشد.

رئیس امورشعب بانک ملی خراسان رضوی باتاکیدبراجرائی شدن مفاد تفاهم نامه فیمابین خاطرنشان ساخت: تلاش ما براین است که علاوه بر رفع نیاز های مالی موسسه نسبت به ارائه تسهیلات بانکی به پرسنل خدوم وزحمتکش موسسه  گام های موثری برداریم.

روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *