آرشیو روزانه: ۷ شهریور ۱۳۹۷

دانستنی هائی مختصر در باره غدیر معنای غدیر: در لغت به معنای آبگیر وبرکه است مکان: بین ذوشهر مکه ومدینه نزدیکی جحفه علت نامگذاری به خم : اکثرامعتقدند علت نام گذاری این غدیر به خم، آن است که آبگیر آنجا به شکل خُمِ رنگرزان بوده است. درغدیرچه اتفاقی افتاد؟ در سال دهم هجرت، رسول خدا […]