آرشیو روزانه: ۱۴ مهر ۱۳۹۷

رئیس موسسه صئعتی گوشت مشهد درگرامیداشت ۱۴ مهر روزملی دامپزشکی:” نقش بسزای دامپزشکی در بهداشت عمومی جامعه “ به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس اسماعیل نورمحمدی درجمع مسئولین وکارکنان دامپزشکی شاغل در کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد باتبریک و گرامیداشت روزدامپرشکی گفت:سلامت، بهداشت و امنیت غذایی یکی از مقوله های مهم […]