بازدید دکتر سید مرتضی احتشام فر مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازموسسه صنعتی گوشت مشهد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح امروز بیستم آبان ماه دکتر سید مرتضی احتشام فر مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتفاق دکتر گلدوزیان رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان از خانه بهداشت کارگری وسایر قسمت های موسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آورد.

دراین بازدید مهندس اسماعیل نورمحمدی ریاست موسسه ، دکتر عامری فر پزشک مستقر در خانه بهداشت کارگری در کشتارگاه ودکتر نورائی فرد ناظربهداشتی دامپزشکی وی را همراهی می کردند.

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد ضمن ارائه توضیحات مبسوط مبنی بر بکارگیری تمامی ملزومات ایمنی وبهداشتی گفت: براساس دستورالعمل های بهداشتی هر شش ماه یک بار آزمایشات روتین از تمامی کارکنان شاغل درکشتارگاه به عمل می آید.

وی افزود: هرکدام از افراد شاغل در موسسه صنعتی گوشت مشهد دارای پرونده ای بهداشتی مخصصوص به خود بوده که تمامی موارد آزمایشگاهی و بالینی آنان در آن پرونده مندرج ودر خانه بهداشت کارگری موسسه نگهداری می شود.

 همچنین مهندس نورمحمدی ضمن اشاره بر رعایت پارامترها ودستورالعمل های ایمنی وبهداشتی تصریح کرد: باتوجه به سوابق پزشکی شاغلین در کشتارگاه اگر مشکل خاصی در آزمایشات بالینی وآزمایشگاهی مشاهده گردد سریعا توسط پزشک مستقر درخانه بهداشت کارگری بررسی ودر صورت لزوم به مراکز بهداشتی ودرمانی مشهد معرفی می گردند.

روابط عمومی وبین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *