آرشیو روزانه: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد درآستانه چهلمین سالگردپیروزی انقلاب: “نگاه مان به چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نگاهی سنواتی نیست بلکه به عنوان یک ضرورت حفظ ارزش هاست” به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس اسماعیل نورمحمدی رئیس موسسه در آستانه چهلمین ساگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با اشاره به دستاوردهای حاصله […]