رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد درآستانه روزجهانی کارگر:

“پیشرفت و توسعه پایدار یک کشور و یک تمدن درگروتجلی استعدادهاوسرمایه انسانی تلاشگر وکارآمد است”

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس اسماعیل نور محمدی رئیس موسسه در آستانه  روزجهانی کارگرطی باتبریک این روز به جامعه جهانی کارگر بخصوص تلاشگران موسسه گفت: اندیشه ورزی و پویائی به همراه بازوی هنرمند کارگر، مبداء توسعه وپیشرفت است لذاهرجامعه ای که بخواهد به سوی رشد وتعالی حرکت کند ، بی شک کارگران آن جامعه، یکی ازمهمترین پارامترهاوارکان مسیرآن می باشند.

وی افزود: بازوان پرتوان کارگر باعث حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد و شکوفایی است پس بی گمان حرکت های رو به جلو در مسیر زندگی، نشات گرفته از بازوی هنرمند کارگران است.

عضوهیات امناء موسسه صنعتی گوشت مشهد بااشاره به ضرورت تفکرات صحیح مدیریتی در جهت پیشبرداهداف کشتارگاه بیان داشت: این دستان هنرمند وپرتوان کارگران است که آن اندیشه های مدیریتی را، به منصه ظهور می نشاند لذا این تفکرحکم میکند که براساس خردجمعی موضوعات موسسه بررسی گردد.

این مقام مسئول بایادآوری استحکام درکارهاباذکر حدیثی ازپیامبر اسلام (ص) در این مورد اظهار داشت:درهرکاری باید ازفرمایشات رهبران دینی مان متابعت کنیم لذاهمانطورکه حضرت محمد(ص)  فرموند” خداوند دوست میدارد زمانی که یکی ازشما کاری راانجام می دهد،آن را متقن انجام دهد” ما هم می بایست محکم کاری راسرلوحه فعالیت های روزمره  خودمان قراردهیم.

مهندس نورمحمدی ضمن بیان این نکته که کاردرمحیط کشتارگاه چقدرمشکل وطاقت فرسااست تصریح کرد: جهت تنویرافکارعمومی بایداذعان نمایم که یکی ازسخت ترین و زیان آورترین مشاغل  است اما کارگران این موسسه درسال رونق تولیدبا تلاشی خستگی ناپذیر، درراه خدمت رسانی به مردم عزیزمشهد وزائرین امام همام علی ابن موسی الرضا(ع) جهت تامین گوشت قرمز آنان اهتمام می ورزند.

گفتنی است موسسه صنعتی گوشت مشهد بزرگترین کشتارگاه صنعتی درایران بوده که بیش از ۸۵درصدازگوشت قرمز موردنیاز مشهد وحومه راتامین می نماید.

   روابط عمومی وامور بین الملل موسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *