آرشیو ماهانه: جولای 2019

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز پنجشنبه بیستم تیرماه قاضی فرزاد بهشتی توندری دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از سالن های ذبح دام وسایر قسمت های کشتارگاه مشهد بازدید به عمل آورد. دراین بازدید که دکتر احمد شریعتی مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی […]