به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز پنجشنبه بیستم تیرماه قاضی فرزاد بهشتی توندری دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از سالن های ذبح دام وسایر قسمت های کشتارگاه مشهد بازدید به عمل آورد.

دراین بازدید که دکتر احمد شریعتی مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی ، دکتر محمود جوادی نژاد رئیس شبکه دامپزشکی مشهد و جمعی ازمسئولین قضائی ودامپزشکی وی را همراهی می کردند مهندس اسماعیل نورمحمدی رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد هیئت بازدیدکننده را در جریان روند ارتقاء تجهیزات وتاسیسات وبهینه سازی ابنیه کشتارگاه ونیز چگونگی پیشرفت امور گذاشت.

قاضی بهشتی توندری پس ازبازدیداز قسمت های مختلف مجموعه ضمن ابراز رضایت ازنتایج حاصله ازاین بازدیدگفت: انصافا پیشرفت های چشمگیری در زمینه تحقق دستورالعمل های دادستانی ودامپزشکی صورت گرفته است که حکایت از تلاش تیم مدیریتی موسسه دارد.

وی بااشاره به ارتقاء تجهیزات ورفع نقاط بحرانی بیان نمود: هرچند که در حوزه دام سنگین وپیش سرد هنوز می بایست کارهای مهمی صورت پذیرد ولی خوشبختانه درمقوله دام سبک به روزرسانی خطوط کشتار گوسفندی بسیار خوب صورت پذیرفته و نیز ایجاد دیوار ودرهای بارانداز توانسته است درحوزه کنترل رفت و آمدهای غیرضروری موثر واقع شود.

دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بررعایت کلیه دستورالعملهای دامپزشکی درتمامی کشتارگاه های استان تاکیدورزید.

همچنین مهندس اسماعیل نورمحمدی بااشاره به انجام دستورالعمل های دامپزشکی در راستای ارتقاء سلامت وبهداشت تولیدات موسسه گفت: هرچند سخت بودولی به همت مدیران، پرسنل زحمتکش وکادرفنی کشتارگاه توانستیم به خوبی پارامترهای مد نظر دامپزشکی را تحقق بخشیم.

وی باتاکید برتلاش موسسه در ارتقاءکیفی وکمی تولیدات خود اظهارداشت:ما ظرفیت های بالقوه بسیاری داریم که بامساعدت های مالی به راحتی به بالفعل تبدیل می شوندولی متاسفانه برخی کاستی ها از جمله کاهش سطح کشتار درآمد زائی موسسه را تحت الشعاع قرار داده لذا اگر مسئولین محترم قضائی ودامپزشکی بااتخاذ تدابیری ویژه تمهیداتی را بیندیشند ، آنگاه تحقق امر فوق دور از ذهن نخواهد بود.

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد باذکربرخی تخلفات ازجمله خروج پیه کشتارگاه تحت عنوان صنعتی افزود: هرچند که دراین موسسه تجهیزات کافی جهت به کارگیری پیه های تولیدی درقالب صنایع مربوطه وجود دارد ولی پیه های فوق تحت عنوان صنعتی ازکشتارگاه خارج ولی متاسفانه خبر استفاده آن در مصارف خوراکی به گوش می رسد لذا دراین زمینه پیگیری های دادستانی و دامپزشکی را میطلبد.

درهمین راستا دکتراحمدشریعتی مدیرکل دامپزشکی استان ودکترمحمودجوادی نژاد با تمجید ازعملکردرئیس موسسه در راستای ارتقای کیفی کشتارگاه ، تلاش های وی وتیم مدیریتی تحت امرش را ستودند واظهار امیدواری نمودند که در مقوله دام سنگین همچون خطوط دام سبک پیشرفت های چشمگیری حاصل گردد.

روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *