مدیرکل دامپزشکی استان دربازدیدازذبح رایگان عیدقربان درموسسه صنتعی گوشت مشهد:
“کشتارگاه صنعتی گوشت مشهدبعنوان قطب تولید گوشت، یک واحد نمونه درسطح کشوراست”

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد درراستای امر ذبح رایگان درروزعیدسعید قربان جمعی از مسئولین استان ازچگونگی رونداین موضوع از موسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آوردند.

دراین بازدید که حیدرخوش نیت معاون فرماندارمشهد راجمعی ازمسئولین ازجمله احمد شریعتی مدیرکل دامپزشکی استان ، سیدمرتضی احتشام فر مشاور اجرایی رئیس دانشگاه و دبیر کمیته بهداشت  سلامت و محیط زیست خراسان رضوی، حجت الاسلام محمد حسن شورورزی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی همراهی می کردند قسمت های مختلف کشتارگاه ونیز بازتاب فعالیت های مدیران وپرسنل موسسه مورد بررسی قرارگرفت.

معاون فرماندارمشهدبااشاره به ترویج این سنت حسنه درکشتارگاه های صنعتی گفت: از آنجائیکه عملیات ذبح رایگان درموسسه یک امر ترویجی است ودامنه خیر آن عمومی است لذا تمامی دستگاه های ذیربط ازجمله دامپزشکی،شهرداری و… موظف به کمک وهمکاری باموسسه صنعتی گوشت مشهد می باشند .

همچنین دکتراحمدشریعتی مدیرکل دامپزشکی استان ضمن تمجید ازخدمات موسسه وتلاشهای صورت گرفته گفت: کشتارگاه صنعتی گوشت مشهدبعنوان قطب تولید گوشت، یک واحد نمونه درسطح کشور است واین امر مدیون تلاش های مدیران وپرسنل موسسه می باشد.

وی بااشاره به تاثیرتکمیل ابنیه وارتقاءتجهیزات درموسسه خاطرنشان کرد: خوشبختانه تجهیز وبازسازی خطوط دام سبک بخوبی وبارعایت دستورالعملهای دامپزشکی صورت گرفته وانتظارمی رود که روند بازسازی خط دام سنگین هم به همین منوال پیش رود.

درهمین مورد مهندس اسماعیل نورمحمدی باتاکیدبه اینکه موسسه صنعتی گوشت مشهد درراستای خدمت رسانی به مردم عزیزگام برمیدارد گفت:تمام تلاش مابراین است که گوشت تولیدی موسسه درنهایت سلامت وامنیت بهداشتی به دست مصرف کننده برسد ورایگان بودن ذبح دام در روز عید قربان درهمین راستاصورت می گیرد.

وی بااشاره به اینکه خدمات موسسه درروزعیدقربان عام المنفعه است بیان داشت: باتوجه به استقبال عمومی ازاین طرح وبا عنایت به اینکه نفع عمومی جامعه دراین موضوع مد نظراست بنابراین جزیره ای فکرکردن برخی سازمانها دراین رابطه،خیلی محلی ازاعراب نداردلذا جهت ترویج آثار بهداشتی واجتماعی، همکاری ومساعدت تمامی ارگانهای ذیربط با موسسه صنعتی گوشت مشهدرا میطلبد.

رئیس کشتارگاه ضمن ابراز تشکرازنیروی انتظامی وپاسگاه تپه سلام ونیز حراست وحفاظت فیزیکی موسسه، این امنیت و آرامش را مدیون تلاش خستگی ناپذیراین عزیزان دانست و آن را ستود.

همچنین دکتراحتشام فر مشاور اجرایی رئیس دانشگاه و دبیر کمیته بهداشت  سلامت و محیط زیست خراسان رضوی باتاکیدبرانجام کشتاردرموسسه گفت:علاوه برآثاربهداشتی وحفظ محیط زیست نباید آثار مترتب روانی و اجتماعی را در مورد کشتار در سطح شهر و در انظارعمومی را ازنظردورداشت چراکه تاثیر تخریب روحی و روانی  آن قابل تامل است.

در رابطه باهمین موضوع حجت الاسلام محمد حسن شورورزی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی ضمن تاکیدبربهداشتی نبودن کشتاردرسطح شهر وبااشاره به خرافی بودن برخی اعتقادات گفت: بعضی تفکرات غلط ازجمله خون مالیدن به درودیواروخودروها که دربین عوام ترویج یافته است به هیچ عنوان مستند قرانی و روائی نداشته بلکه یادگارسنت جاهلیت است .

روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *