رییس سازمان دامپزشکی کشوردربازدید سرزده ازموسسه صنعتی گوشت مشهد:

“فعالیت های روبه رشد کشتارگاه دررفع نقاط بحرانی چشمگیربوده وقابل تقدیراست”

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز دوشنبه دکتر علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور به طور سرزده از سالنهای ذبح دام وسایرقسمت های کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آورد.

دراین بازدیدکه دکتراحمد شریعتی مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی ، دکترمحمود جوادی نژاد رئیس شبکه دامپزشکی مشهد وی را همراهی می کردند مهندس اسماعیل نورمحمدی رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد ضمن خیرمقدم به وی وهیئت همراه در توضیحات فنی خود گفت: همواره تلاش نموده ایم که با تعویض و به روز رسانی تجهیزات وتاسیسات نسبت به تحقق دستورالعمل ها و پارامترهای بهداشتی مورد نظر دامپزشکی وبه تبع آن افزایش کمی وکیفی محصولات تولیدی موسسه گام های موثری برداریم.

وی بااشاره به نقش تلاشهای انجام گرفته توسط مدیران وپرسنل کشتارگاه افزود : این موسسه باحمایت سرمایه گذارخود یعنی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی توانسته است بهترین وبیشترین ارائه خدمات مناسب را به مجاورین وزائرین عزیزحریم رضوی فراهم نماید که نهایتا رضایت مالکان وصاحبان دام و نیز مصرف کنندگان را باتولید محصولات بهداشتی وسالم وبا کیفیت و نیز با بهره مندی از برند شناخته شده خودش، بدنبال داشته است.

درهمین راستا دکتر علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: من بسیارخوشحالم که دراین بازدید سرزده، موسسه صنعتی گوشت مشهد روندی رو به رشدی نسبت به قبل داشته وپیشرفت آن در رفع نقاط بحرانی بسیار چشمگیر بوده که این جای تقدیر دارد.

وی بابیان این نکته که همه متولیان امور مربوط به حوزه بهداشت وسلامت می بایست به اهداف کشتارگاه صنعتی مشهد کمک کنند افزود: حوزه امنیت سلامت غذائی مردم فقط با دامپزشکی تحقق نمی یابد بلکه همکاری تمام ارگانهای ذیربط با موسسه صنعتی گوشت مشهد را می طلبد تا رسالت کشتارگاه را که تداوم بخشیدن به تپش نبض سلامت جامعه است، محقق سازد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشوربااظهار این مطلب که نگاه ما به کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد بخاطر تامین گوشت بیش از بیست میلیون مجاوروزائرامام رضا (ع) نگاه ویژه ای است ادامه داد: تداوم فعالیت های موسسه گوشت مشهد در گرو سلامت جسمی وروحی کارکنان آن می باشد واز آنجائی کاردراین محیط خطرات خاص جانی خود را به همراه داردلذا در تلاشیم که با همکاری سازمان های مربوطه شرائط سخت حاکم برکشتارگاه رابرای تمامی کارکنان ان در ردیف مشاغل سخت وزیان آور قلمداد نمائیم.

گفتنی است موسسه صنعتی گوشت مشهد با بیش از بیست وپنج سال سابقه فعالیت بزرگترین و سرسبز ترین کشتارگاه صنعتی گوشت کشور می باشدکه در پروسه رعایت مراحل بهداشتی پیش سرد جهت ازبین بردن بیماری های مشترک بین انسان ودام ازجمله تب کریمه کنگو ، پیشتاز بوده است.

روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *