مدیر عامل جدید سازمان همیاری در بازدید از موسسه صنعتی گوشت مشهد :
“این مجموعه قبل از اینکه  اقتصاد محور باشد ذاتا  خدمت  محور است “

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز دوشنبه دکتر میثم کرمانی مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از سالن های ذبح دام وقسمت های مختلف  کشتارگاه بازدید به عمل آورد.

دراین بازدید مهندس اسماعیل نورمحمدی مدیرکشتارگاه ضمن خیرمقدم وتبریک به مدیرعامل جدید سازمان گفت: اینکه ایشان در ابتدای مسئولیت خود این مجموعه را جهت بازدید انتخاب نموده اند حاکی از وسعت دید ونگاه وی بعنوان یک فرد آشنا ومسلط به امور اقتصادی وبازرگانی است  که در راس سازمان همیاری قرار گرفته است.

وی بااشاره به خدمت رسانی به زائرین ومجاورین امام همام علی ابن موسی الرضا (ع) است افزود: هرچند که اولویت ما براساس این خدمت رسانی استوار است ولی ازآنجائی که حجم عظیم هزینه های جاری وپرداخت حقوق کارکنان نیز باید تامین گردد لذا نیم نگاهی به مقوله های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد بر انجام برخی امور بازرگانی سازمان همیاری در موسسه تاکید ورزید.

همچنین دکتر میثم کرمانی مدیرعامل جدید سازمان همیاری دریک مصاحبه اختصاصی باروابط عمومی واموربین الملل موسسه درپاسخ به این سئوال که درنگاه اول برداشت تان ازدیدار ازاین کشتارگاه چیست گفت: باتوجه به قدمت ساخت کشتارگاه می توان اذعان نمود که این مجموعه با جان ودل حفظ شده است زیرا این موسسه قبل ازاینکه منافع اقتصادی بران مترتب باشد ذات خدمت رسانی آن محوریت قرار گرفته است.

وی بااشاره به تلاش های صورت گرفته در پروسه ارتقاء تاسیسات وتجهیزات کشتارگاه ادامه داد: واقعا این خدمات وتلاش ها جای قدردانی دارند لذا در یک پارادایم اقتصادی در نظر داریم علاوه برافزایش خدمت رسانی به مردم عزیزمان به عنوان یک نهاد عمومی ، طرحهای پیشنهادی مدیران ومسئولین کشتارگاه را بعنوان پارامترهای منافع اقتصادی مدنظرقراردهیم.

 دکترکرمانی درتوضیح اینکه چگونه می توان به این منافع دست یافت بیان نمود: بهترین تمهیدات اندیشیده شده دراین امر تکیه براقتصاد ورونق تولیدملی و تقویت صادرات است لذا در یک تجزیه وتحلیل اقتصادی تحقق این موضوع دور ازدسترس نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان همیاری ازتاسیس کشتارگاه های جدید در مشهد استقبال و تعدد رقبا را را موجب افزایش ظرفیت استان بیان نمود.

روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *