آرشیو روزانه: 8 اکتبر 2019

  رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد درگرامیداشت ۱۴ مهر روزملی دامپزشکی: ” نقش بسزای دامپزشکی در بهداشت عمومی بعنوان خادمان و منجیان جامعه “ به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس اسماعیل نورمحمدی درجمع مسئولین وکارکنان دامپزشکی شاغل در کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد باتبریک و گرامیداشت روزدامپرشکی گفت:سلامت، بهداشت و امنیت […]