آرشیو روزانه: 21 اکتبر 2019

مدیر عامل جدید سازمان همیاری در بازدید از موسسه صنعتی گوشت مشهد : “این مجموعه قبل از اینکه  اقتصاد محور باشد ذاتا  خدمت  محور است “ به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز دوشنبه دکتر میثم کرمانی مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از سالن های ذبح […]