آرشیو ماهانه: نوامبر 2019

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد خبرداد: افزایش قیمت بنزین هیچ تاثیری برنرخ خدمات کشتارگاه ندارد. به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس اسماعیل نورمحمدی رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد در یک مصاحبه اختصاصی با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: این که یارانه ها خصوصا یارانه سوخت به نحو مطلوبی هدفمند […]