رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد خبرداد :

برگزاری دوره های آموزشی ازجمله بیماری های مشترک دام وانسان درراستای ارتقاء سطح دانش علمی پرسنل کشتارگاه
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه کلاس  های آموزشی بیماری مشترک دام وانسان باهمکاری شبکه دامپزشکی مشهد باسخنرانی دکتر حسن نورانی درمحل آموزش موسسه ،  جهت تمامی کارکنان شاغل درکشتارگاه برگزار گردید.
مهندس اسماعیل نورمحمدی رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد بااشاره به هدف ازبرگزاری این کلاس هاگفت: بدیهی است که هرچه سطح آموزش پرسنل ارتقاءیابد طبیعتا آگاهی آنان نسبت به خطرات بیماری های مشترک بین انسان و دام افزایش خواهد یافت که به تبع آن سلامت فردی ودرنتیجه ارتقاء ایمنی بهداشت جامعه را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: آگاهی پرسنل از انواع این بیماری ها ونیز برگزاری روتین ودوره ای این چنین کلاسهائی از اصولی ترین مبانی مدیریتی این موسسه می باشد.
عضوهیئت امناءموسسه باذکر این نکته که کشتارگاه ، محیطی استرس زاست وکار درچنین محیطی ممکن است هنجارها و عکس العمل های بعضا خشنی را به همراه داشته باشد ادامه داد: علاوه بر عوامل فیزیکی  که خطر آلودگی کارکنان این مجموعه را با بیماری های مشترک دام وانسان تهدید می کند، عوامل متافیزیکی وروحی نیز  ممکن است سلامت روحی این عزیزان را به خطر اندازد لذا تلاش ما براین است که علاوه برتلطیف محیط، نسبت به برگزاری کلاس های روانشانسی بااستفاده ازاساتید متخصص دانشگاهی اقدام نمائیم.
این مقام مسئول بر لزوم شرکت تمامی پرسنل وکارکنان موسسه در این دوره های آموزشی تاکیدورزید.
همچنین آقایان دکتر حسن نورانی کارشناس شبکه دامپزشکی مشهد ودکتر امیر نورائی فرد مسئول فنی بهداشتی موسسه صنعتی گوشت مشهد ضمن تبیین بیماری های مشترک دام و انسان برگزاری چنین کلاس هائی را که زمینه ارتقاء سلامت وبهداشت فردی وجامعه را به دنبال دارد، درراستای اهداف نظام سلامت جامعه توصیف نمودند.

روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *