آرشیو روزانه: 28 نوامبر 2019

             رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد خبرداد : برگزاری دوره های آموزشی ازجمله بیماری های مشترک دام وانسان درراستای ارتقاء سطح دانش علمی پرسنل کشتارگاه به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه کلاس  های آموزشی بیماری مشترک دام وانسان باهمکاری شبکه دامپزشکی مشهد باسخنرانی دکتر حسن نورانی درمحل آموزش موسسه ،  جهت تمامی کارکنان شاغل […]