آرشیو روزانه: 10 دسامبر 2019

باحضورجمعی ازمسئولین صورت گرفت: معرفی مهندس غلامحسین پرخویی به عنوان سرپرست جدید موسسه صنعتی گوشت مشهد به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز۱۷ آذرماه باحضور معاونت سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی حکم مهندس غلامحسین پرخویی به عنوان سرپرست موسسه صنعتی گوشت مشهدکه به امضاء حسن جعفری معاون سیاسی، امنیتی […]