آرشیو روزانه: 15 دسامبر 2019

باهمکاری موسسه  صنعتی گوشت مشهد ومرکزآموزش سازمان همیاری صورت گرفت: برگزاری دوره آموزشی مهرورزی وارتباط موثر با خانواده درسالن اجتماعات موسسه به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز ۲۱ آذرماه یک دوره کلاس آموزشی ” چگونگی ارتباط موثر با خانواده با محوریت مهر ورزی ” در سالن اجتماعات موسسه صنعتی […]