دربازدیدهیئت دفتراقتصادی استانداری خراسان رضوی ازموسسه صنعتی گوشت مشهد عنوان گردید:

“موسسه صنعتی گوشت مشهدبارعایت استانداردهای بهداشتی وایمنی غذائی یکی ازواحدهای نمونه کشور است”

به گزارش روابط عمومی وبین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد هیئتی ازدفتر اقتصادی استانداری خراسان رضوی از سالن ذبح دام وسایر قسمت های موسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آوردند.

دراین بازدید که متشکل ازمدیران ومسئولان بخشهای مختلف دفتر مذکور ازجمله مهندس حیدری ومهندس نورمحمدی از روسای پیشین موسسه  بود، مهندس سید مجید موسوی ریاست جدید موسسه ضمن خوش آمد گوئی به هیئت مذکور گفت: هرچند که مایک نهاد عمومی غیر دولتی هستیم و وظیفه اصلی ما خدمت رسانی به مجاورین وزائرین حوزه حریم رضوی است ولی از آنجائی که تامین هزینه های جاری می بایست از درآمدهای موسسه صورت پذیرد لذا نیم نگاهی به مقوله اقتصادی داریم بنابراین بازدیداین هیئت درابتدای مسئولیت مجدد اینجانب دراین سمت، از اهمیت به سزائی برخورداراست.

وی ضمن توضیحات فنی خصوصا درمقوله پیش سرد بااشاره به اهمیت کشتارگاه های صنعتی  افزود: نظر به اهتمام تامین بهداشت وامنیت غذائی مردم عزیزمان، در این موسسه ، لاشه پس از تطهیر وشستشوی بهداشتی و خروج از سالن های ذبح به قسمت پرکولر هدایت گردیده ودراین قسمت ، لاشه ها به مدت۲۴ ساعت دردمای صفرتا۴درجه(دمای یخچال) نگهداری میشود واین بدان علت است که باتغییر PH ، برخی از بیماری ها نظیر CCHF یا همان تب کریمه کنگو ازبین می روند.

همچنین مهندس حیدری از روسای پیشین کشتارگاه طی گفتمانی باروابط عمومی موسسه گفت: با استانداردسازی ها و اقدامات انجام گرفته کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد به عنوان بزرگترین و یکی از بهداشتی ترین کشتارگاه های نمونه کشور است که تلاش وزحمات بسیاری در این راستا کشیده شده است.

مهندس آزمون ازمسئولین دفتراقتصادی استانداری دریک مصاحبه اختصاصی ضمن قدردانی ازتلاش های صورت گرفته اظهارداشت: با توجه به تجربه، تحصیلات وسبقه کاری مهندس موسوی می توان این انتظار را داشت که اهداف دفتر اقتصادی استانداری باحضور ایشان تحقق می یابد لذا حمایت دفتر مذکور از وی جزء سیاست های اقتصادی ماست.

همچنین دکترتقوائی مسئول نهاداقتصادمقاومتی معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسان رضوی در مصاحبه ای عنوان داشت: بازدید ما ازبزرگترین کشتارگاه کشوردرحالی است که این مجموعه در بهترین شرائط بهداشتی عمل می کند.

وی بااشاره به نقش  معین ها دراقتصادمقاومتی ادامه داد: باتوجه به پتانسیل های موجود ، مجتمع صنعتی گوشت مشهد می تواند به عنوان معین در تکمیل زنجیره غذائی وپروتئین استان نقش موثر وبه سزائی ایفاکند.

هیئت بازدیدکننده دفتراقتصادی استانداری برتوانمندیهای مهندس موسوی ونیز حمایت دفتر مذکور از وی تاکید ورزیدند.

محسن امامی – روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *