آرشیو روزانه: 12 ژانویه 2020

باحکم معاون استاندارخراسان رضوی صورت پذیرفت: معرفی مهندس مجیدموسوی به عنوان رئیس جدید موسسه صنعتی گوشت مشهد به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد باحکم سیدحسن جعفری معاون سیاسی امنیتی استاندار،مهندس سید مجید موسوی به عنوان رئیس جدید موسسه وعضو هیئت امناء معرفی واز تلاش های مهندس غلامحسین پرخوئی تقدیربه عمل آمد. […]