آرشیو روزانه: 3 فوریه 2020

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد همزمان باسالگرد ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در ساعت ۹:۳۳ صبح روزشنبه دوازده بهمن ماه زنک انقلاب در دبیرستان پژوهش درتپه سلام باحضور رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهدنواخته شد. دراین مراسم باشکوه که دکترسیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان  سرخس و بخشهای […]