به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد حسن آبدار مسئول حراست وبازرسی موسسه صنعتی گوشت مشهد از اجرای ایین نامه تردد ابلاغی معاونت پیشگیری ازجرم دادستانی ونیز اجرای دستور العمل مصوبات شورای مدیران وکمیته پیشگیری ازکرونا در کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد خبرداد.
وی گفت : براساس دستورالعمل مقام محترم قضائی ونیز تصمیمات متخذه در شورای مدیران موسسه وکمیته پیشگیری از کرونا ، واحد حراست نسبت به اجرای تمامی موارد مطروحه از جمله از ورود وتردد کلیه افراد غیرمسئول به سالن های ذبح دام، سالن توزیع، سردخانه، سالن بسته بندی ونیز سایر قسمتهای موسسه بطور جد جلوگیری به عمل آمد.
مسئول حراست و یازرسی بااشاره به اهمیت استراتژیکی بودن موسسه صنعتی گوشت مشهد افزود: از آنجائی که کشتارگاه مکانی است که می بایست از ورود وشیوع هر گونه آلودگی از آن جلوگیری شود لذا افراد متفرقه که به بهانه های واهی و صرف عمومی بودن موسسه تمایل به تردد در واحدهای مختلف فوق را داشتند شدیدا جلوگیری به عمل آمد لذا با افراد متخلف بشدت برخورد صورت می گردد.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: مسئولیت خطیر ما که حفظ ایمنی وسلامت غذائی بهداشت جامعه می باشد و ایجاب میکند که از ورود افرادی که تهدیدی علیه بهداشت عمومی ومحصولات استحصالی بوده جلوگیری به عمل آوریم که خوشبختانه با مساعدت ودرایت ریاست موسسه جناب مهندس سید مجید موسوی توانستیم این طرح را به منصه ظهور بنشانیم هرچند که تحقق اجرای طرح مذکوردرابتدا با مقاومت هایی ازسوی برخی ازآنان صورت می گرفت.
حسن آبدار همچنین تصریح کرد: در هنگام اجرائی شدن طرح مذکور جهت جلوگیری از هرگونه مناقشات بعدی توسط مراجعین و واسطه های غیر ضرور وجلوگیری از حوادث غیر مترقبه احتمالی ونیز رفع دغدغه کشتارکنان محترم ، رایزنی ها وهماهنگی های لازم با اتحادیه های مربوطه به عمل آمده و نسبت به رفع این نگرانی اقدامات لازم صورت پذیرفته است.
مسئول حراست وبازرسی موسسه بااشاره به چگونگی این کنترل ها عنوان نمود: علاوه بر حضور نیروهای حفاظت فیزیکی از طریق سیستم های مونیتورینگ منصوبه درتمامی مکان های مورد لزوم، برای مشاهده سیر مراحل کشتار ونیز استحصالات جانبی و آلایش های مربوطه ، بشدت کنترل های لازم صورت می پذیرد ومردم ما آسوده خاطرباشند که ما وپرسنل خدوم وزحمتکس این موسسه در جهت جلوگیری از شیوع این بیماری، حد اکثر تلاش مان را نموده وبلکه آن تلاش را مضاعف می کنیم.
وی در توضیح اقدامات ثانوی وآتی اظهار داشت : درراستای اجرای طرح فوق پروژه های دیگری به منظورپیشگیری ازتهدیدات پیش روخصوصا شیوع ویروس کرونا و ماههای آتی تب کریمه کنگو مصوب گردیده که درگامهای بعدی بزودی اجرائی خواهد گردید.
حسن آبدار در خاتمه ازتلاش های ومساعدت های ریاست موسسه مهندس موسوی ، جوادرنجنبرمقدم مدیریت اداری ومنابع انسانی موسسه ونیز سایر مدیران و پرسنل خصوصا عزیزان شاغل درقسمت حفاظت فیزیکی قدردانی به عمل آورد.
گفتنی است موسسه صنعتی گوشت مشهد که بزرگترین مجتمع گوشت صنعتی درکشور است اقدامات لازم ازقبیل استفاده مداوم ازمواد ضدعفونی کننده جهت پرسنل ونیز تمام مکان های محیطی ومحاطی موسسه و استفاده از تب سنج دیجیتالی مادون قرمز را ازهمان ابتدا در دستور کار خود قرارداده است.
محسن امامی – مسئول روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *