آرشیو روزانه: 5 مارس 2020

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس سید مجید موسوی رئیس موسسه از سلامت تمامی گوشت ها و آلایش های استحصالی این کشتارگاه به مجاورین و زائرین عزیز حوزه حریم رضوی خبرداد. وی با اشاره به این موضوع  که همشهریان عزیز محصولات تولیدی این موسسه را که ممهور به مهر بهداشتی […]