آرشیو روزانه: 7 مارس 2020

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس سید مجید موسوی رئیس موسسه ضمن تبریک میلاد حضرت علی (ع) گفت: با سیری در اندیشه ناب تشیع علوی درخواهیم یافت که ولادت امیر مؤمنان علی (ع) شروعی است برای درک ذره ای از حقیقت وجودی این بزرگ مرد تاریخ و دریچه ای است […]