آرشیو روزانه: 18 مارس 2020

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد حسن آبدار مسئول حراست وبازرسی موسسه صنعتی گوشت مشهد از اجرای ایین نامه تردد ابلاغی معاونت پیشگیری ازجرم دادستانی ونیز اجرای دستور العمل مصوبات شورای مدیران وکمیته پیشگیری ازکرونا در کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد خبرداد. وی گفت : براساس دستورالعمل مقام محترم قضائی ونیز تصمیمات […]

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد جواد رنجبر مقدم مدیراداری پشتیبانی ومنابع انسانی موسسه از تلاش همه جانبه و تمهیدات اندیشیده شده درکشتارگاه تحت تدابیر وتفکرات ریاست مجموعه وتیم مدیریتی تحت امر وی در راستای مبارزه با بیماری کرونا وجلوگیری از شیوع آن خبرداد. وی با سپاس از تلاشها ومساعدت های […]