به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس سید مجید موسوی مدیر موسسه در رابطه با تعلل در جمع آوری آبهای سطحی ناشی ازبارانهای اخیر درزیرگذر پل قطار ایستگاه تپه سلام ، از عدم همکاری سازمان های و ارگان های مربوطه انتقاد کرد.

وی که خدمت رسانی به مردم عزیزمان دراین شرایط حساس و قرنطینه ای را از وظائف خود و زیر مجموعه تحت امرش میدانست گفت: زمانی که شهر در استراحت و خاموشی بسر میبرد ، پرسنل جان برکف وایثارگر کشتارگاه قبل از ساعت سه بامداد درمحل کار خود حاضر وبه خدمت رسانی مشغول میگردند ولی متاسفانه در بامداد یکشنبه خودرو ها وکامیون حمل دام وگوشت با عدم تردد از زیر گذر پل فطار تپه سلام بعلت تجمع آبهای سطحی مواجه گردیدند.

رئیس موسسه با انتقاد از عدم همکاری مسئولین ذیربط افزود: تماسهای لازم با مسئولین در جهت رفع این معضل برقرار شد ولی متاسفانه ارسال مکنده وپمپ های لازم جهت تخلیه آب مذکور صورت نپذیرفت.

این مقام مسئول با اشاره به تعهد خود وموسسه صنعتی گوشت مشهددر راستای رساندن گوشت مورد نیاز مردم عزیز مان اظهار داشت: نظر باین تعهد و با عنایت به ضرورت ارسال به موقع پروتئین قرمز مورد نیاز مجاورین و زائرین حریم رضوی ،با استفاده از نیروهای فداکار موسسه و بکارگیری خودرو آتش تشانی مستقر در کشتارگاه و امکانات موجود نسبت به تخلیه آب های مذکور اقدام نمودیم که ساعتها بطول انجامید.

مهندس موسوی تصریح کرد : هرچند این موضوع در سالهای گذشته موردبحث قرار گرفت و توافق گردید که از طریق پبگیری های دهیاری وشورای محترم تپه سلام جهت رتق و فتق این امر اقدامات لازم صورت پذیرد ولی متاسفانه تا کنون این امر تحقق نیافته است!

عضوهیات امناء موسسه صنعتی گوشت مشهدبااشاره به اهمیت زمان به موقع توزیع گوشت در شهر مشهد گفت:ما متعهد هستیم که بموقع این محصولات را که جزء اصلی ترین سبد غذائی مردم است به دست آن عزیزان برسانیم ولی تحقق این امرمنوط به همکاری سازمانهای مربوطه خصوصا در موارد فورس ماژور می باشد که امیدواریم در دفعات آتی بدین امر همت بیشتری بگمارند.

گفتنی است هرچند در پل زیر گذر قطار ایستگاه تپه سلام چهار حلقه چاه به همت موسسه صنعتی گوشت حفر گردیده ولی در مواقع بحرانی وشدت بارش تخلیه تجمع آبهای منطقه ، همت و تشریک مساعی همه عوامل وسازمانای ذیربط را میطلبد.

محسن امامی – مسئول روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *